Utifrån min bas som beteendevetare
inom arbets- och organisationspsykologi
har jag genomgått Försvarshögskolans ledarskapskurs (UGL), är utbildad inom
Nonviolent Communication (NVC) samt
är EMCC certifierad Föräldra- och Familjecoach och EMCC certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach. 

Andréa Nilsson

Från byggnadsingenjör till
kommunikationsinspiratör

En viktig drivkraft för mig är att hitta lösningar på utmaningar oavsett om det rör sig om hus som ska byggas eller relationer som behöver utvecklas. Efter att jag hade arbetat som byggnadsingenjör i några år valde jag att vidareutbilda mig till personalvetare med fördjupning inom arbets- och organisationspsykologi.

Jag vidareutvecklar mig ständigt och under en UGL-utbildning kom jag i kontakt med kommunikationsverktyget och förhållningssättet Nonviolent Communication (NVC) som har kommit att bli en stor inspirationskälla. Genom Friare Livs utbildningar inom NVC har jag fördjupat min kompetens och mina kunskaper ytterligare. Under våren 2017 blev jag klar med deras Medlingsprogram där jag fick ännu mer träning i konflikthantering och i att möta människor med empati. Sedan hösten 2017 är jag EMCC certifierad Föräldra- och Familjecoach genom Family-Lab och ABLC och i maj 2018 även EMCC certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach genom ABLC. 

Under 2020-2022 går jag grundläggande Psykoterapiutbildning med psykodynamisk grund på Ersta Sköndal Bräcke Högskola med placering i Göteborg. Detta innebär en fördjupning i mänskliga processer och större förståelse för att hantera trauma. Första året är nu genom fört och jag ser med förväntan fram emot år två.

Välkommen att kontakta mig!

Mina uppsatser

Under min utbildning till personalvetare på Göteborgs Universitet genomförde jag två studier utifrån kommunikation och vad som påverkar samspelet mellan oss människor. Dessa tillsammans med grunderna i förhållningssättet och kommunikationsverktyget Nonviolent Communication (NVC) utgör stommen i mina föreläsningar och utbildningar.
 

Mina utbildningar

Fil Mag. Personalvetare med fördjupning inom arbets- och organisations-psykologi: Förändrings- och utvecklingsarbete, Motivation och ledarskap i organisationer,  Arbetsgruppens dynamik, Samtal och kommunikation på arbetsplatsen, Inlärning och undervisning, Pedagogik i arbetslivet
Utveckling av grupp och ledare (Göteborgs arbetspsykologi AB)  
Nonviolent Communication År 1 (Friare Liv)
Nonviolent Communication År 2 
(Friare Liv)
Ilska, skuld och skam (Friare Liv)
Konflikthantering och Medling (Friare Liv)
Medlingsprogrammet 1 år (Friare Liv)
EMCC-certifierad Föräldra- och Familjecoach (Family-Lab & ABLC)
EMCC-certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach (ABLC)