Skapa ny kontakt med dig själv och andra

Kommunikationen mellan oss människor är grunden för god gemenskap, utveckling och samarbete. Genom att vi blir mer medvetna om vår egen och andras roll i samspelet har vi större möjlighet att ta ansvar för vår kommunikation och bidra till att skapa goda givande relationer. 

NyKontakt på skolor och förskolor

Genom konceptet NyKontakt erbjuds personal inom skola och förskola, samt andra grupper som arbetar med barn, föreläsningar, workshops, kortare eller längre utbildningar samt handledning inom kommunikation och bemötande anpassat efter behov och resurser. Fokus är respektfullt bemötande förankrat i värdegrundsarbetet.

Riktar sig till: Pedagoger och personal som arbetar med barn, samt föräldrar med barn på skola och förskola.

Kommunikation och förändring för företag

Vår förmåga att kommunicera och hur vi bemöter varandra har stor betydelse för trivsel, samarbete och effektivitet på våra arbetsplatser. Utifrån konceptet Förändra genom kommunikation anpassas innehåll i föreläsningar och utbildningar efter målgrupp, behov och önskemål. Det finns även möjlighet att kombinera  utbildning och handledning i paketlösningar. 

Riktar sig till: Chefer och arbetsgrupper inom privat och offentlig sektor. Nu även Verksamhets- och Ledarskapscoaching.

Våga Växa genom dina relationer

Våra relationer innebär stora möjligheter att växa och utvecklas. Genom konceptet Våga Växa erbjuds handledning enskilt, för par eller i grupp. Målet är att utforska hur våra känslor och tankar om oss själva och andra påverkar våra relationer så att vi kan kommunicera mer medvetet och på sätt som bidrar till större förståelse, mer frihet och ökat välbefinnande.

Riktar sig till: Chefer och anställda på företag, privatpersoner samt par.  Handledning, Coaching, Samtalsterapi.

Min vision är att hjälpa människor att förbättra kontakten med sig själva och andra för att kunna växa och utvecklas i sina relationer. Genom Medveten Kommunikation kan vi bli tydligare med vad vi vill och behöver i relation till andra, vilket gör att vi både mår bättre och med större glädje och inspiration kan bidra till vår omgivning, både privat och i arbetslivet. Jag arbetar utifrån förhållningssättet och kommunikationsverktyget Nonviolent Communication.