Läs även om mina andra tjänster Kommunikation för företag och Våga Växa.

NyKontakt

Medveten Kommunikation - Bemötande som skapar kontakt!

NyKontakt är ett koncept som främst riktar sig till personal inom skola och förskola samt andra arbetsgrupper som arbetar med barn.
Målet är att bidra till nya infallsvinklar samt givande och inspirerande samtal kring respektfullt bemötande och kontaktskapande kommunikation. Jag erbjuder föreläsningar, workshops, kortare eller längre utbildningar samt handledning inom kommunikation och bemötande där vi genom att använda situationer från vardagen utforskar olika vägar att skapa en positiv grund för samarbete och god gemenskap mellan barn, pedagoger och föräldar. Det finns också möjlighet att boka föreläsningar till föräldramöten eller liknande.

Värdegrunden i fokus!
Grunden för vårt bemötande har vi i vår värdegrund. Genom att synliggöra och lyfta fram det som är viktigt för oss och som vi vill ska prägla vårt bemötande kan vi hitta nya perspektiv och förhållningssätt som har sina rötter i vår värdegrund. För att kunna göra det behöver vi bli medvetna om vad det är som påverkar vår kommunikation och vårt bemötande. Genom Nonviolent Communication (NVC) får vi verktyg som kan hjälpa oss att bemöta både varandra, barnen och deras föräldrar på ett sätt som präglas av ömsesidig respekt och likvärdighet. Föreläsningar varvas med samtal i grupper och övningar kopplade till er verksamhet och anpassade efter era behov.

Varför Medveten Kommunikation?
Vi människor har behov av att känna oss förstådda och lyssnade på i mötet med andra, oavsett om vi är stora eller små. När det krockar är det lätt att vi lägger skulden på andra eller gör bedömningar som blir till hinder i relationen. Genom att bli mer medvetna om vår egen roll i samspelet har vi större möjlighet att ta ansvar för vår kommunikation och bidra till att skapa goda givande relationer.

Bemötande som skapar kontakt!
Både stora och små människor har behov av att känna gemenskap, delaktighet samt att kunna påverka och ha kontroll över sitt eget liv. När vi upplever att vi inte får våra behov tillgodosedda eller känner att vårt värde hotas sänder vi ut signaler som inte alltid är så lätta att tyda. Genom att bemöta andra med nyfikenhet och på ett respektfullt sätt samtidigt som vi är ärliga och tydliga med vad vi vill och behöver kan vi stärka både oss själva och de människor vi har omkring oss.

Kommentarer från föreläsningar, utbildningar och handledningar

"Mycket lärorikt och användbart tänkande att ha med sig både på jobbet och hemma. Känner mig stark inför framtiden och framtida relationer med familj, vänner, arbetskamrater, barn och föräldrar."

"Jag är jättenöjd. Har lärt mig otroligt mycket om mig själv, mött mina känslor och behov på ett nytt sätt. Att kunna se och bemöta andra personer, små som stora." 

"Allt var väldigt givande. Delen med tillit var mest intressant samt vikten av ömsesidig respekt. Tankeväckande om att det ofta är de egna behoven som gör att man reagerar som man gör."

"Tack för denna intressanta och givande föreläsning. Tydligheten som kändes i dina personliga situationer gav eftertänksamhet, det var toppen! Din föreläsning var en a-aha upplevelse på många plan. Tack!"

"En fantastisk föreläsare med ett tal som är lätt att förstå. Att man fått en påminnelse om vilka verktyg man har och hur man lättare kan använda och bejaka sina behov."

"Bra att bli påmind om hur viktigt det är att lyssna in sig själv och andra. Väldigt bra att få sitta i eget arbetslag och diskutera utifrån gemensamma erfarenheter i arbetet."