Nonviolent Communication - Ett språk för livet

NVC är ett processpråk som bygger på ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Intentionen är att hjälpa oss få djupare kontakt med det som är mänskligt inom oss, känslor och behov som vi har och som vi möter hos andra människor. När vi kan identifiera vad vi känner, behöver och vill kan det hjälpa oss att vara tydligare och ärligare i våra relationer. Samtidigt som vi också blir mer uppmärksamma på vad som pågår i andra genom att vi lyssnar med respekt och empati. NVC kan användas i vardagskommunikationen för att förbättra samarbetet genom att bidra till större förståelse och medkänsla mellan människor, men också för att förstå och hantera konflikter. I vissa sammanhang används "Giraffspråket" som en benämning på NVC. Giraffens stora hjärta symboliserar känslans kommunikation, empati. Genom sin långa hals får den överblick, men blir också mer sårbar, vilket många gånger är en förutsättning för att vi ska kunna få en ärlig och genuin kontakt med varandra.

Marshall Rosenberg är grundare av NVC och arbetade under sin livstid som internationell fredsmäklare. I hans bok "Nonviolent Communication - Ett språk för livet" beskriver han processen bakom NVC och hur vi kan använda språket och vår medvetenhet till att utveckla djupare kontakt med oss själva och andra, vilket kan underlätta samarbete och bidra till mer tillfredsställande relationer.

Boktips

Marshall B. Rosenberg   "Nonviolent Communication - Ett språk för livet"

Liv Larsson   "42 Nyckelskillnader - För djupare förståelse av Nonviolent Communication"

Liv Larsson   "Ilska, skuld och skam - Tre sidor av samma mynt"


​Petra Krantz Lindgren   "Med känsla för barns självkänsla"

Anne-Christine Smith   "Giraffspråket
Känslans kommunikation - En väg till kontakt och förändring"


Inbal Kashtan    "Föräldraskap från hjärtat"


Bréne Brown   "Mod att vara sårbar - I dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete"

Tommy Hellsten   "Flodhästen i vardagsrummet - Om medberoende och om mötet med barnet inom oss"

Tommy Hellsten   " Du är mer än du anar - Om konsten att bli vän med sin själ"