Klarhet

Jag har upptäckt att jag har stort behov av klarhet. Att andra är tydliga med vad de har för önskemål eller vad de känner och behöver. Min inre radar är ständigt på när andra människor är i närheten och skannar av andras behov och känslor så när det inte matchar med vad de säger blir det förvirring. Förvirringen gör mig osäker och tar energi eftersom jag inte vet vad som förväntas av mig i situationen eller vad jag kan bidra med. När jag blir osäker tenderar jag att bli otydlig och diffus och… Ja, ni kan säkert gissa, det blir inte så bra kontakt!

Utifrån våra personligheter och erfarenheter utvecklar vi olika strategier för att hantera våra egna och andras känslor och behov. Medvetet och omedvetet! I nära relationer kan våra strategier bli mönster av anpassning, hänsynstagande, kontroll, revolt, underkastelse för att tillgodose vissa viktiga behov vi har. Med konsekvensen att andra viktiga behov inte blir tillgodosedda, vilket kan leda till känslor av frustration, ilska, besvikelse, rädsla, uppgivenhet, sorg, maktlöshet och så vidare.

Avgörande för kvaliteten i våra relationer är då hur vi kan kommunicera våra känslor, behov och önskemål. Detta är inte alltid så enkelt! Vet vi inte vad vi verkligen behöver är det svårt att komma med förslag på önskemål och strategier. Vi fastnar kanske istället i en rundgång av känslor och tankar som triggar igång ännu mer känslor och tankar. Viktiga behov som tillhörighet, att vi får vara med, att känna oss viktiga och betydelsefulla, acceptans kan få oss att avstå från att säga vad vi känner och behöver av rädsla för att bli avvisade och utanför.

Har vi stort behov av självständighet, självbestämmande och frihet undviker vi kanske all delaktighet, samarbete och gemenskap som kräver anpassning. Är trygghet och stabilitet viktigast kanske vi börjar kontrollera oss själva och andra. Om respekt och värdighet står högst upp kanske vi hugger vid minsta antydan till kritik eller ifrågasättande. Det avgörande är inte, tänker jag, vilka strategier vi väljer för att tillgodose våra behov, utan i vilken utsträckning vi är medvetna om vilka behov vi försöker tillgodose och om våra valda strategier får de konsekvenser vi önskar.

När vi vet vilka behov vi har och vad vi tror skulle kunna möta dessa är det lättare att vara tydliga eftersom vi utgår ifrån oss själva. Och utifrån att vi vet att det finns olika strategier för att möta behoven kan vi undvika att binda andra människor genom att kräva att de ska göra det vi ber om eller ändra på sig. Det ger både oss själva och andra större frihet och klarhet! Nu när jag vet att jag har stort behov av klarhet är det lättare för mig att vara nyfiken på vilka behov andra försöker tillgodose med det de säger eller gör. När jag vågar fråga med ett öppet hjärta för att försöka förstå och för att hitta vägar att möta bådas behov är möjligheten större att vi får en god kontakt och skapar den ömsesidiga relationen vi längtar efter som vilar på tillit och respekt!

I vilka situationer skulle du behöva mer klarhet och förståelse? Vad hindrar dig från att be om det? Vilka behov hos dig försöker du skydda? Vad skulle du kunna säga för att hjälpa den andra personen att berätta om vad den behöver? Hur kan du berätta om vad du behöver så att den andra lättare kan ta till sig det du vill säga? 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Evelina Hildorsson » Självkänsla :  ”Hej! Jag vill bara skicka ett tack för att du delat dina tankar om detta. Jag jo..”

  • Lina » Kalla mig inte duktig!!!:  ”Jag tänker mycket på det här nu när vi har en ,snart, ettåring här hemma. Att va..”

  • Heidi Olsson » Det här är så viktigt!!!!:  ”Tack för att du delar med dig av din berättelse! Det är modigt! Och jag tror att..”

  • Linda » Det här är så viktigt!!!!:  ”Tack för personlig beskrivning och sammanfattning av varför kampanjen är viktig!”

  • Annika » Det här är så viktigt!!!!:  ”Så träffade, trodde jag hade kommit längre men vågar inte dela me too. En tröst ..”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-